شماره تماس 88551253-021

درخواست برگزاری همایش

 

لطفا عنوان همایشی را که قصد برگزاری آن را دارید وارد نمائید
لطفا نام شرکت متقاضی برگزاری همایش را وارد نمایید.
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.

لطفا تاریخ مورد نظر خود جهت برگزاری همایش را وارد نمایید.
لطفا تعداد افراد متاقضی همایش خود را وارد نمایید.
لطفا بازه مورد نظر خود جهت برگزاری همایش را وارد نمایید.
لطفا کشور مورد نظر خود جهت برگزاری همایش را وارد نمایید
لطفا شهر مورد نظر خود جهت برگزاری همایش را وارد نمایید.
Please let us know your message.
متن نمایش داده شده را وارد نمائید ورودی نامعتبر

درباره کارین

مجموعه بین المللی کارین طراح و برگزارکننده بزرگترین کنفرانس های علمی در ایران و کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی است. مهمترین اهداف مجموعه بین المللی کارین در این بخش عبارتند از:
  • ارتقا و به روز آوری دانش
  • بررسی و هم اندیشی پیرامون مهمترین مسائل و چالشهای روز صنعت و بنگاه ها
  • فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ مطالاعات و پژوهش

ایمیل

فرم ورود