شماره تماس 88551253-021

RSS
20151215_0115
 
20151215_0117
 
20151215_0121
 
20151215_0125
 
20151215_0149
 
20151215_0205
 
20151215_0223
 
20151215_0225
 
20151215_0364
 
20151215_0365
 
20151215_0376
 
20151215_0394
 
20151215_0475
 
20151215_0482
 
20151215_0616
 
 
 

درباره کارین

مجموعه بین المللی کارین طراح و برگزارکننده بزرگترین کنفرانس های علمی در ایران و کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی است. مهمترین اهداف مجموعه بین المللی کارین در این بخش عبارتند از:
  • ارتقا و به روز آوری دانش
  • بررسی و هم اندیشی پیرامون مهمترین مسائل و چالشهای روز صنعت و بنگاه ها
  • فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ مطالاعات و پژوهش

ایمیل

فرم ورود