شماره تماس 88551253-021

RSS
img_2818
 
img_2832
 
img_2837
 
img_3042
 
img_3047
 
img_3049
 
img_3141
 
img_3163
 
img_3178
 
img_3219
 
img_3220
 
img_3224
 
img_3235
 
img_3236
 
img_3237
 
img_3246
 
img_3255
 
img_3286
 
img_3298
 
img_3484
 
 
 

درباره کارین

مجموعه بین المللی کارین طراح و برگزارکننده بزرگترین کنفرانس های علمی در ایران و کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی است. مهمترین اهداف مجموعه بین المللی کارین در این بخش عبارتند از:
  • ارتقا و به روز آوری دانش
  • بررسی و هم اندیشی پیرامون مهمترین مسائل و چالشهای روز صنعت و بنگاه ها
  • فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ مطالاعات و پژوهش

ایمیل

فرم ورود